REGISTRACE

Registrační formulář je k dispozici na www.hanzo.cz/upv/registrace.

Registrační poplatek 5000 Kč pokrývá účast na všech odborných aktivitách workshopu a stravování po celou dobu akce. Pro účastníky akce je možné zajistit ubytování v hotelu Tereziánský dvůr dle dostupnosti lůžek, jednolůžkový pokoj stojí 1950 Kč, dvoulůžkový pokoj 2400 Kč. Parkování je možné v areálu Hotelu Tereziánský dvůr.

Uzávěrka přihlášek je 20.3.2022. Počet účastníků workshopu je omezen.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Odborným garantem akce je doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA. z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Hradec Králové. Akce bude hodnocena 10 kredity dle stavovských předpisů České lékařské komory.

Projekt Akademie UPV je podporován společností Dräger Česká Republika