PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM AKCE

12. 4. 2022

Čas Téma Lektor
8.30-9.00 Registrace
9.00-9.15 Úvodní slovo
9:15 - 9:45 Principy plicní protekce při umělé plicní ventilaci Otáhal
9:55 - 10:25 Sledování mechanických vlastností respiračního systému Dostál
10:25 - 10:45 Přestávka, občerstvení
10:45 - 11:15 Synchronie s ventilátorem, nastavení ventilačního režimu Zvoníček
11:20 - 11:50 Neinvazivní ventilace Tyll
11:55 - 12:25 Ukončování UPV Černá Pařízková
12:25 - 13:15 Oběd
13:15 - 17:15 Workshopy - diskuze kazuistik, rotace skupin
Case I Poddajnost a rezistance (modelové situace) Tyll, Roubík
Case II Pacient s těžkou komunitní pneumonií (ARDS) Otáhal
Case III Obtížně odpojitelný pacient Černá Pařízková
Case IV Umělá plicní ventilace při CHOPN (model) Zvoníček
17:15 - 17:30 Závěr prvního dne
19:00 - 23:00 Večeře

13. 4. 2022

Čas Téma Lektor
8.30-9.00 Stanovení plicního objemu – oxygenace, compliance, elektrická impedanční tomografie, CT, EELV, transpulmonální tlak  Dostál
9.00-9.30 Open lung approach Dostál 
9:30 - 9:40 Přestávka, občerstvení
9:40 - 10:10 Jak prakticky postupovat na modelu Dostál
10:10 - 11:00 Přesun do vivária
11:00 - 15:00

Praktická část ve viváriu ve skupinách.

Oběd po skupinách

Hands on - nativní plíce

Hands on - model ARDS

Inhalační terapie, HFNO

Dostál, Doležal, Černá Pařízková, Páral, Radochová
15:15 - 15:30 Závěr kurzu