Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové 

ve spolupráci s

Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Králové vinohrady

Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Ústřední vojenská nemocnice Praha

Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice Praha

Fakultou biomedicínského inženýrství
ČVUT v Praze

Katedrou vojenské chirurgie Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Univerzity obrany v Brně

pořádají pod záštitou

České společnosti intenzivní medicíny
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

VII.ročník

AKADEMIE UMĚLÉ

PLICNÍ

VENTILACE

11.-12.4.2023

Hradec Králové

Hotel Tereziánský dvůr

Vážené dámy, vážení pánové,

je nám ctí Vás opět pozvat do Hradce Králové šestý ročník workshopu věnovaného umělé plicní ventilaci.

Tato akce je součástí projektu nazvaného "Akademie intenzivní medicíny", který patří mezi edukační aktivity České společnosti intenzivní medicíny.

První den bude po teoretickém úvodu spočívat hlavní těžiště workshopu v interaktivních kazuistikách, a řešení modelových situací, druhý den v praktickém nácviku vybraných ventilačních postupů na animálním modelu, se kterým máme v Hradci Králové mnohaleté zkušenosti.

Na základě diskuzí s účastníky předchozích ročníků jsme mírně upravili témata a náplně některých sdělení tak, aby byly ještě více interaktivní a prakticky přínosné. U účastníků předpokládáme určitou výchozí znalost problematiky a používané terminologie, alespoň na úrovni znalosti základních fyziologických a patofyziologických principů umělé plicní ventilace a terminologie ventilačních režimů. Těšíme se na shledání s Vámi na této neformální a prakticky zaměřené odborné akci.

Za organizátory

doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA

Termín konání

11.-12.4.2023

Místo konání

EA Hotel Tereziánský dvůr

Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové

mailweb

Lektoři

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LL.M.

MUDr. David Doležal

doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA

MUDr. Michal Otáhal

doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

MVDr. Věra Radochová

MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.

MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.