Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové 

ve spolupráci s

Anesteziologicko-resuscitační klinikou Fakultní nemocnice U Svaté Anny Brno

Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Ústřední vojenská nemocnice Praha

Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice Praha

Katedrou válečné chirurgie Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Univerzity obrany v Brně

pořádají pod záštitou

České společnosti intenzivní medicíny
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

III.ročník

AKADEMIE UMĚLÉ

PLICNÍ

VENTILACE

11.-12.4.2017

Hradec Králové

Hotel Tereziánský dvůr

Vážené dámy, vážení pánové,

je nám ctí Vás pozvat do Hradce Králové na třetí ročník workshopu věnovaného umělé plicní ventilaci (UPV).

Tato akce je součástí projektu nazvaného "Akademie intenzivní medicíny", který patří mezi edukační aktivity České společnosti intenzivní medicíny. 

První den bude, po teoretickém úvodu, spočívat hlavní těžiště workshopu v interaktivních kazuistikách, druhý den v praktickém nácviku vybraných ventilačních postupů na animálním modelu, se kterým máme v Hradci Králové mnohaleté zkušenosti.  

Na základě diskuzí s účastníky předchozího ročníku jsme mírně upravili témata a náplně některých sdělení. U účastníků předpokládáme určitou výchozí znalost problematiky a používané terminologie, alespoň na úrovni znalosti základních fyziologických a patofyziologických principů umělé plicní ventilace a terminologie ventilačních režimů. Pro lékaře, kteří s problematikou UPV začínají, jsme připravili s registrací možnost objednání  jednoho z možný studijních materiálů – knihy Základy umělé plicní ventilace z nakladatelství Maxdorf Jessenius, vhodné jsou ale i jiné relevantní zdroje.

Těšíme se na shledání s Vámi na této neformální a prakticky zaměřené odborné akci.


MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA

Termín konání

11.-12.4.2017

Místo konání

EA Hotel Tereziánský dvůr

Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové

mailweb

Lektoři

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.

MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.

MUDr. David Doležal

MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA

MUDr. Michal Otáhal

MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.

MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.